Skip to main content

CarTarDis

Forskningsprojektet "Identification and validation of novel pharmaceutical drug targets for cardiovascular disease", CarTarDis, finansieras av EU:s sjunde ramprogram.

I projektet deltar forskare från Sverige, Holland, Island, Tyskland, Danmark, Frankrike, Schweiz och Storbritannien. Pojektet löper under 4 år och inleddes den 1 oktober 2013.

Forskare från KI

Anknuten

Silvia Aldi

Enhet: Holmdahl
E-post: silvia.aldi@ki.se

Professor/överläkare

Ulf Hedin

Telefon: 08-517 721 75
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Ulf.Hedin@ki.se

Professor

Per Eriksson

Telefon: 08-517 732 02
Enhet: Forskargrupp P Eriksson
E-post: Per.Eriksson@ki.se

Senior forskare

Gabrielle Paulsson-Berne

Telefon: 08-517 762 23
Enhet: Forskargrupp P Olofsson
E-post: Gabrielle.Berne@ki.se
The goal of the EU project CarTarDis (Cardiovascular Target Discovery) is to advance the development of CVD medicines by discovery and validation of novel therapeutics targets to CVD.