Skip to main content

Böcker utgivna av forskare vid MMK

Böckerna är i första hand riktade till patienter eller anhöriga men också till dig som arbetar inom sjukvården eller vill ha mer kunskap om medicinsk forskning.

Böckerna finns att köpa från KI:s förlag Karolinska Institutet University Press kiup.se, bokus.com eller adlibris.com.

Ardernes Practica : master John Arderne från Newark och hur han utövade medicin och kirurgi, 1412

En av medeltidens största och mest intressanta medicinska handskrifter råkar finnas i Sverige: John Ardernes De arte phisicali et de chirurgia (ca. 1412). Det är en pergamentrulle, 542 cm lång, 36 cm bred, rikt illustrerad med över 100 handmålade figurer, som på ett ofta drastiskt sätt illustrerar de i texten beskrivna krämporna och hur de botas. Det är en av de stora rariteterna i svenska bibliotek vid sidan om Silverbibeln och Djävulsbibeln. John Arderne var en engelsk läkare som levde på 1300-talet. Han anses av många vara en föregångsman inom kirurgin. Ardernes Practica, bokus.com

Bröstcancer

Det är tyvärr bröstcancer. Varje dag får ca 20 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer. Ålder är en av riskfaktorerna, att drabbas före 45-årsåldern är mycket ovanligt. Men vilka är de övriga riskfaktorerna? Kan man förebygga bröstcancer? ”Det är tyvärr bröstcancer.” Varje dag får ca 20 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer. Ålder är en av riskfaktorerna, att drabbas före 45-årsåldern är mycket ovanligt. Men vilka är de övriga riskfaktorerna? Kan man förebygga bröstcancer? (slutsåld för tillfället) Bröstcancer, kiup.se

Diabetes

Hur är det att drabbas av en livslång sjukdom som diabetes, och hur blir det att leva med denna sjukdom? Om man är barn eller tonåring, om man är kvinna eller man. Nägra av de forskare och läkare som för en lång och framgångsrik forskningstradition vid Karolinska Institutet vidare ger sin syn på vad det innebär att få denna diagnos i dag. Hur man kan inrätta sig så att livet ändå kan gå vidare? De skriver om vad som händer i kroppen och hur behandlingen går till. Måste man helt förändra sin livsstil, sina matvanor? Diabetes, kiup.se

Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes spår

Denna 4:e upplaga av den svenska läroboken i EBMs grunder har omarbetats, utvidgats och uppdaterats. Boken leder läsaren, steg för steg, genom en process som utgår från en patients sjukhistoria via informationssökning och kritisk litteraturgranskning till en behandlingsrekommendation. Till hjälp i denna process har världens mest kända detektivpar anlitats, nämligen Sherlock Holmes och Dr. John Watson. Handboken riktar sig till såväl läkarstudenter och andra vårdstuderande, som till läkare och andra vårdgivare som redan är verksamma inom vården. Evidensbaserad medicin, bokus.com

Körteljakten

Då en ung läkarstudent i Uppsala år 1877 upptäckte ett nytt organ hos människan, som han gav namnet paratyroidea, började en upptäcktsresa utan karta, med ovana sjöfarare och med vaga föreställningar om den slutliga destinationen. Kartläggningen av bisköldkörtlarnas betydelse blev till ett medicinskt pussel med många bitar. Några av medicinhistoriens mest framgångsrika forskare och läkare bidrog till vår nuvarande kunskap om dessa körtlars livsviktiga funktion och om deras sjukdomar. Men vad har detta med den indiska noshörningen att göra? (finns ej i lager) Körteljakten, kiup.se

Magen

När magen inte sköter sig är det troligen bakterierna som hamnat i obalans. Vi har omkring ett kilo bakterier i magen och tarmarna - eller 100 miljarder bakterier per milliliter. De flesta är våra vänner, de ser till att vi får ut näring av maten vi äter och de skyddar oss. Men om balansen i denna tarmflora störs ökar risken för att fientliga bakterier får fäste. Det är då alla de nerver vi har i magen och tarmen rapporterar att något är fel, och vi blir medvetna, ja ofta helt upptagna av tillståndet i magen. Den är en central och nästan outforskad del av vår kropp. Magen, kiup.se

Värdebaserad vård

En bok skriven för alla som arbetar inom vård och omsorg och som vill engagera sig i att förbättra vården, i första hand för läkare och sjuksköterskor men även för administrativa medarbetare och chefer. Kunskap om förbättringsarbete har hittills inte förmedlats i någon större utsträckning till studenterna på de medicinska fakulteterna eller vårdhögskolorna, men dessa är framtidens vårdpersonal och de måste tidigt få insikter om utmaningarna och vilka verktyg som finns för att förbättra vårdens värde. Värdebaserad vård, kiup.se