Avhandling om preoperativ behandling vid rektalcancer

Publicerat 2017-05-05 11:41. Uppdaterat 2017-05-05 11:58This page in English

Anders Elliot vid gruppen Kolorektal kirurgi försvarar sin avhandling "On preoperative treatment selection and magnetic resonance imaging in rectal cancer" den 12 maj 2017. Huvudhandledare är Per Nilsson.

Anders Elliot

Vad handlar din avhandling om? 

Selektion till preoperativ strålbehandling och preterapeutisk magnetröntgenundersökning vid rektalcancer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Selektionen till strålbehandling, speciellt vad det gäller patienter med samsjuklighet, samt utförande och tolkning av magnetkameraundersökningar vid rektalcancer kan förbättras.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Genom bättre behandlingsselektion kan långtidsprognos förbättras och behandlingsrelaterade biverkningar minskas hos patienter med rektalcancer.

Vilka mål har du för framtiden?

I första hand avsluta de under avhandlingsarbetet påbörjade studierna och senare fortsätta med kliniknära forskning parallellt med det kliniska arbetet som kolorektalkirurg.

Disputation

Fredagen den 12 maj 2017             

Avhandling

On preoperative treatment selection and magnetic resonance imaging in rectal cancer

 

 

Cancer och onkologiGastroenterologi