Adjungerade professorer vid MMK

This page in English
Adjungerade professorer vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Olof Akre Adjungerad professor i urologi
Henrik Bauer Adjungerad professor i ortopedisk onkologi
Torbjörn Holm Adjungerad professor i kirurgi
Ann Nordgren Adjungerad professor i klinisk genetik
Kerstin Sandelin Adjungerad professor i kirurgi
Elisabeth Syk Lundberg Adjungerad professor i klinisk genetik

 

Professor