Skip to main content

Utbildningsstyrelsen mm

Här presenteras information från bland annat Utbildningsstyrelsen.

US/PD/GUA - möte, 14 juni 2018

1. Dekanerna informerar

Annika Östman Wernerson och Gunnar Nilsson

Presentation

2. Information om CKU3VIL

Anna Kiessling

Presentation

3. Rättssäker examination – åtgärder för att motverka fusk

Johanna Zilliacus, Charlotta Cederberg och Christian Edling

Presentation

Sammanställning av fusk – och plagiatärenden på lärosäten i Sverige

Rapport om disciplinärenden på KI

Välkomna!

Annika Östman Wernerson och Gunnar Nilsson