Skip to main content

SWEFOT Biomarkörer

Biomarkörer som prediktorer i reumatoid artrit.

Reumatoid artrit är en heterogen sjukdom, vilket gör det svårt att behandla patienter. Att identifiera patienter med lika patogenes skulle vara en stor framgång inom reumatologiområdet. Olika molekyler har visats vara möjliga nyckel-biomarkörer i RA patogenesen. Vi har ett nära samarbete med företaget Crescendo Bioscience i USA som utvecklade Muli-Biomarker Disease Activity (MBDA) poängskala baserad på serum nivåer av 12 olika biomarkörer. Vi analyserar MBDA poängen från baslinjen samt vid 3 och 12 månader av tidiga RA patienter från SWEFOT klinisk studie. Nuvarande observationen är att MBDA från baslinjen kan vara användbar för prognos angående de patienter som är i låg risk för radiografisk ledskada under följande ett år. Detta arbete presenterades muntligt och som poster på EULAR och ACR årliga möte 2013 samt att ett manuskript lämnades in för publikation. Vidare analyser visade att MBDA poängen kan hjälpa till när CRP används för patientrekrytering i kliniska studier eftersom MBDA avslöjar de patienter med hög sjukdomsaktivitet dolt av låg CRP. Ändringen i MBDA poängen under 3 månaders terapi med MTX kan vara användbar för att bestämma vidarebehandlingen (icke-biologisk larmpreparat eller biologisk läkemedel) för icke-responders patienter till MTX. De senaste två arbeten skickades in för presentation på EULAR kongress 2014 i Paris.

I framtiden ska vi analysera de individuella biomarkörerna ur MBDA poängen och deras möjliga kombinationer som kan vara användbar att identifiera patienter som svarar eller inte svarar på behandlingen antingen kliniskt eller radiografiskt. I framtiden ska detta hjälpa kliniska reumatologer att beslut angående behandlingen för varje patient individuellt.

Kontakt

Karen Hambardzumyan
08-517 730 65