Skip to main content

SWEFOT Adipokines

Adiponectin, leptin, insulin-like growth factor 1 och survivin kan förutsäga den inflammatoriska sjukdomsprocessen av tidig reumatoid artrit. Målet är att avgöra om adiponectin, leptin, IGF-1, och survivin kan vara biomarkörer som förutsäger utfall för patienter med tidig RA.

  • Delstudie Titel 1: Serum survivin i tidig reumatoid artrit – resultat från SWEFOT studien
  • Delstudie Titel 2: SWEFOT studie resultaten från serum adipokines i tidig reumatoid artrit

Beskrivning

Detta projekt kommer att omfatta insamling och analys av lagrade serumprover från SWEFOT patienter. Kollaborationen gäller Elvi Sandberg och Kerstin Brismar av Karolinska Institutet och Maria Bokarewa och Malin Erlandsson av Göteborgs Universitet. Syftet med detta projekt är att hitta en tydlig kvantitativ koppling mellan biomarkörer och inflammation i tidig RA patienter, för att avgöra om kliniska och röntgen resultat kan förutsägas på grund av biomarkör nivåer – att jämföras mellan behandlingsgrupperna – och för att avgöra om vissa behandlingar har vissa effekter på dessa biomarkö nivåer

Projektavslut

Delstudie 1: 2014-08-30

Delstudie 2: Osäker

Status

Delstudie 1: Abstract har skickats till SRF och EULAR 2014
Delstudie 2: Analyser pågar

Kontakt

Adrian Levitsky, Forskningstekniker/Doktorand

Karen Hambardzumyan (Study 2, adipokines), Saedis Saevarsdottir, Ronald van Vollenhoven

08-517 730 65