Skip to main content

Studier av HMGB1 som en mediator av kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Helena Erlandsson Harris, grupphandledare

Professor

Helena Erlandsson Harris

Telefon: 08-517 767 46
Enhet: Forskargrupp H Harris
E-post: Helena.Harris@ki.se

Projektbeskrivning

Bakgrund

HMGB1 är ett protein som när det upptäcktes identifierades som ett DNA-bindande protein som var bundet till kromatinet i cellkärnor. Vidare forskning har visat att HMGB1 också har flera andra funktioner som t ex att inducera migration i vissa typer av stamceller och även bidra till de inflammatoriska reaktioner som förekommer vid inflammatoriska sjukdomar. Vi jobbar med att kartlägga hur HMGB1-proteinets funktioner regleras och hur proteinets interaktioner med dess receptorer fungerar.

Övergripande mål

Huvudmålet med vår forskning är att utreda de inflammatoriska egenskaperna hos det kroppsegna proteinet HMGB1 och att klargöra om blockad av HMGB1 kan vara en effektiv och säker behandling av kroniskt inflammatoriska sjukdomar.

Arbetsplan och metoder

Vi studerar hur HMGB1 fungerar på flera olika plan och vår forskning spänner från ren molekylärbiologi till djurmodeller för experimentell artrit och analyser av patientprover. Vår forskning genomförs till största delen på Centrum för Molekylär Medicin vid Karolinska Institutet där vi har tillgång till modern utrustning och det finns stor kompetens vad gäller forskning som kombinerar grundforskning med kliniskt inriktad forskning. Vi jobbar mycket med olika immunologiska metoder i kombination med biokemiska metoder för rening och analys av HMGB1 och vi har god erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete med kloning och framtagning av rekombinanta proteiner. Vi använder oss också av ett flertal olika musmodeller för experimentell artrit och vi har även möss som saknar en eller flera av de receptorer som HMGB1 kan binda till och som skickar HMGB1s pro-inflammatoriska signaler till cellerna.

Många proteiners funktioner i kroppen regleras genom olika former av modifieringar vilket innebär att små molekyler kopplas på proteinet, och vi studerar hur addition av sådana modifikationer påverkar de biokemiska och fysiologiska egenskaperna hos HMGB1. Ett annat sätt att reglera funktionerna av ett protein är att ändra mängden av receptorer för proteinet och receptorernas möjlighet att binda till proteinet. Hur HMGB1 interagerar med sina receptorer undersöker vi både med hjälp av cell-linjer och i de genförändrade möss vi har tillgång till och som saknar vissa av receptorerna för HMGB1.

Betydelse

Våra studier förväntas leda till en ökad förståelse för de inflammatoriska egenskaperna hos HMGB1 och hur de regleras. Detta är en bas för att kunna avgöra om HMGB1 är en möjlig målmolekyl för anti-inflammatoriska behandlingar och också om HMGB1 proteinet kan användas till att förbättra läkningsprocesser. Vi har data som visar att blockad av HMGB1 förbättrar ledgångsreumatism.

Samarbeten

Kevin J Tracey, North Shore Hospital, NY, USA
Michael T Lotze, University of Pittsburgh, PE, USA
David Pisetsky, Duke University, NC, USA
Ingrid Lundberg, Karolinska Institutet
Marie Wahren, Karolinska Institutet

Finansiering

Vetenskapsrådet
Gustav V 80-års fond
Reumatikerförbundet
Stockholms läns landsting

Forskargruppen

Forskargrupp Helena Erlandsson Harris
Första raden, från vänster: Lotta Aveberger, Hanna Schierbeck, Hulda Hreggvidsdottir. Andra raden, från vänster: Lena Klevenvall, Karin Palmblad, Heidi Wähämaa. Tredje raden, från vänster: Lars Ottosson, Therese Östberg, Helena Erlandsson Harris, Ulf Andersson.

Ulf Andersson, grupphandledare

Professor, senior

Ulf Andersson

E-post: Ulf.Andersson@ki.se

Erik Sundberg, MD, PhD

Karin Palmblad, MD, PhD

Lena Klevenvall, biomedicinsk analytiker

Laboratorieassistent

Lena Klevenvall

Telefon: 08-517 756 13
Enhet: Forskargrupp H Harris
E-post: Lena.Klevenvall@ki.se

Lotta Aveberger, biomedicinsk analytiker

Hanna Schierbeck, doktorand

Hulda Hreggvidsdottir, doktorand

Cecilia Zetterström, postdoktor

Anknuten

Cecilia Zetterström

Enhet: Avdelningen för Barnendokrinologi
E-post: Cecilia.Zetterstrom@ki.se

Heidi Wähämaa, postdoktor

Forskningssamordnare

Heidi Wähämaa

Enhet: Forskargrupp L Klareskog
E-post: Heidi.Wahamaa@ki.se

Lars Ottosson, postdoktor

Senior lab manager

Lars Ottosson

E-post: Lars.Ottosson@ki.se

Therese Östberg, postdoktor

Länkar

CMM-Center for Molecular Medicine