Rökning och autoimmunitet

Tobaksrökning ökar markant risken för flera autoimmuna sjukdomar, som multipel scleros (MS), ledgångsreumatism (RA) och myosit. Risken mångdubblas dessutom för rökare som är bärare av genetiska riskvarianter för dessa sjukdomar, men de bakomliggande biologiska mekanismerna är ännu okända.

Syftet med vår forskning är att förstå hur miljöfaktorer som rökning påverkar immunförsvaret i lungan, och vi studerar därför BAL-celler från rökare och icke-rökare, både friska försökspersoner och patienter med autoimmuna sjukdomar. Vi analyserar bland annat T-celler och makrofager från lungan med olika cell- och molekylärbiologiska metoder för att kartlägga deras funktioner och identifiera specifika undergrupper av celler. Vi undersöker också hur cellerna interagerar och reagerar på olika stimuli.

Vi hoppas därigenom att identifiera de specifika mekanismer som gör att rökning ökar risken för autoimmuna sjukdomar, framförallt MS. På sikt kan detta leda till nya behandlingsmetoder, specifikt riktade mot skadliga immunceller.

Jan Wahlström

Anknuten till Forskning
Grunewald
K2 Medicin, Solna