Skip to main content

RheumaScan

Projekt

Fluorescens optisk avbildning: ett nytt verktyg som utvärderas för tidig reumatoid artrit diagnosticering

Status

Har ej börjat

Projektbeskrivning

I detta projekt kommer nya avbildningsverktyget FOI (RheumaScan) att användas och Reumatologiska kliniken i Karolinska Universitetssjukhuset är den första kliniken i Sverige som använder den. Denna maskin mäter inflammation i händer och handleder genom att erhålla visuell ljusbilder efter intravenös injektion av ett fluorescerande färgämne av en kvalificerad sjukköterska. En jämförande Bayesiansk statistisk modell, med hänvisning till en läkares diagnosiska dömning före och efter verktyget har använts, kommer att användas för att bestämma den diagnostiska nyttan av instrumentet. Patienter som avses i Reumatologiska kliniken kommer att utvärderas av läkare som använder en 5-gradig förtest skala för att bestämma sannolikheten för någon inflammatorisk ledsjukdom eller tidig RA diagnos. Senare kommer läkare att utnyttja FOI på dessa patienter och slutligen kommer att ompröva sin förtest med en eftertest, som ger diagnostisk säkerhet. Cirka 5-6 patienter remitteras till Reumatologiska kliniken varje vecka för tidig RA diagnos och varje vecka bestäms det vilka patienter skulle vara inkluderade i vissa studier. Det är en estimering att ungefär 26 patienter skulle inkluderas i den här studien med eventuellt tidig RA diagnos.

Mål

För att avgöra om FOI är ett instrument med diagnostiskt nytta för tidig RA genom tillämpning av Bayesianska statistik

Kontaktinformation

*Adrian Levitsky, Forskningstekniker/Doktorand
Yogan Kisten, Ronald van Vollenhoven
* adrian.levitsky@ki.se
* +46 (0)8 517 711 62