Reumatologiska inflammationssjukdomar

This page in English

Enheten för klinisk behandlingsforskning, inflammationssjukdomar (Clinical Therapy Research Inflammatory Diseases, ClinTRID) är en enhet på Karolinska Institutet med lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Enheten består av en enhetschef, forskare med kliniska och icke kliniska bakgrunder, doktorander och en enhetsadministratör. Vi har specialkunskaper inom registerstudier, kliniska prövningar, medicin, nutrition och molekylärbiologi med erfarenhet av att bedriva engagerade och produktiva samarbeten och en förmåga att samordna och upprätthålla långsiktiga projekt. Dessutom ser vi till att genom kontinuerliga fortbildningar ligga i framkant.

Inflammationssjukdomar

Kroniska inflammationssjukdomar, även kallat systemsjukdomar eller autoimmuna sjukdomar, kan orsaka stora skador på kroppens vävnader med påverkan på enskilda organs funktion och ibland även på hela kroppen. Vad som orsakar en kronisk inflammation är inte helt klart även om det finns indikationer på att viss genetisk bakgrund och/eller miljöfaktorer kan vara en utlösande faktor. Klart är dock att människor med kroniska inflammationssjukdomar tenderar att genomgå ett stort lidande på grund av symptom som orsakas av inflammationen men också på grund av ständig medicinering och biverkningar från läkemedel. Även om det på senare tid har gjorts stora framsteg inom fältet för terapi saknas det än idag en fullt effektiv behandling.

Mål och framtid

Vi är en innovativ enhet som ämnar att uppnå våra mål genom tydliga och målinriktade samarbeten. I dagsläget har vi täta samarbeten med reumatologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och med reumatologienheten på Karolinska Institutet, men även med medicinska enheter inom gastroenterologi, dermatologi och neurologi, och Temacentrum Inflammation. På sikt ser vi även fram emot att samarbeta med flertalet olika specialister inom ramen för Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i Solna.

Vi har som mål att besvara frågor inom behandlingsforskning med professionella och gränsöverskridande kollaborationer. Våra verktyg är prospektiva kliniska prövningar och observationella, ofta registerbaserade studier, modern visualisering med ultraljud, och tillgång till nya laborativa metoder genom samarbeten med forskningslaboratorier och forskningsinriktade företag. Vi analyserar behandlingar och behandlingsstrategier med avseende på effektivetet och säkerhet, behandlingar avseende genusaspekter och behandlingar avseende de allt viktigare hälsoekonomiska aspekterna. De långsiktiga målen för vår verksamhet är att finna svar som kan bidra till att behandla inflammatoriska sjukdomar på ett alltmer optimerat och individanpassat sätt, och som på sikt leder till att vi kan förebygga sjukdomarna och närma oss möjligheten att faktiskt bota patienter.

Forskningsprojekt

Projekt  Beskrivning Kontaktperson
NORD-STAR Nordic randomized clinical trial in early RA. Initial 4-way randomization (conventional vs 3 biologics); re-randomization for patients in remission to immediate vs delayed step-down therapy (800 patients). Monica Rydén Aulin
NORD-STAR ultrasound Follow-up of disease activity using musculoskeletal ultrasound in patients with early rheumatoid arthritis Yogan Kisten
CO-STAR Nordic randomized trial in early RA for patients in LDA, immediate vs delayed step-down therapy (40 patients) Monica Rydén Aulin
MUSCARA: ultrasound support in choice of therapy Prospective Swedish collaborative project (60) Monica Rydén Aulin
SWEFOT long-term follow-up 5-year clinical, radiological, and health-economic evaluation Saedis Saevarsdottir
SWEFOT Biomarkers Biomarkers in early RA, in collaboration with Crescendo (487)  Karen Hambardzumyan
SWEFOT omics Biomarkers in early RA, in collaboration with Per-Johan Jakobsson Karen Hambardzumyan
SWEFOT Adipokines Adipokines in early RA, extension study.  Adrian Levitsky
FIN/NEORACO POPERA Collaboration with Vappu Rantalaiho and colleagues in Finland.  Ronald van Vollenhoven
Diet and treatment results in RA and SLE 800 RA cases from EIRA & 114 SLE cases from SLEVIC Cecilia Lourdudoss
Diet and pain in RA 1.296 RA cases from EIRA Cecilia Lourdudoss
Dietary changes after RA diagnosis 130 RA cases from SMC Cecilia Lourdudoss
Diet and plaque in SLE 114 SLE cases from SLEVIC Cecilia Lourdudoss
Kaltenborn mobilization and ultrasound study Utilization of Kaltenborn manual mobilization for pain and Doppler reduction in patients with RA. Adrian Levitsky
ARTIS CZP Certolizumab in RA, ARTIS registry study(400) Katerina Chatzidionysiou
SLE pattern study -  Collaboration with Hopkins Lupus Centre A retrospective descriptive analysis of the Hopkins Lupus cohort to discern and describe SLE disease activity patterns over time. (2000 patients) Noémi Györi
Definition of Remission in SLE (DORIS) International consensus finding followed by analyses. Sharzad Emamikia
Glucocorticoid side effects. Post-hoc analysis of BLISS dataset. Sharzad Emamikia
HITHARD/Guepard meta-analysis Systematic literature review and meta-analysis of randomized trials on induction-maintenance strategies for RA.

Sharzad Emamikia

Publikationer

Personal

InflammationReumatologi