Skip to main content

Profilområden på CPE

CPE har genom åren utvecklat specifika läkemedelsepidemiologiska expertkunskaper inom följande områden:

Kroniska och inflammatoriska sjukdomar:

 

Under 2000-talet introducerades de biologiska läkemedlen för behandling av bland annat inflammatoriska sjukdomar, diabetes och cancer (1) och en del av våra studier fokuserar på dessa läkemedel.

(1) Analys av marknaden för biologiska läkemedel med konkurrens av biosimilarer, 2016, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.