Profilområden på CPE

This page in English

CPE har genom åren utvecklat specifika läkemedelsepidemiologiska expertkunskaper inom följande områden:

          Cancer

          Hjärt- och kärlsjukdomar

          Neurologiska sjukdomar

 

Under 2000-talet introducerades de  biologiska läkemedlen för behandling av bland annat inflammatoriska sjukdomar, diabetes och cancer (1) och en del av våra studier fokuserar på dessa läkemedel.

(1) Analys av marknaden för biologiska läkemedel med konkurrens av biosimilarer, 2016, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.