POPERA

This page in English

Predikerad versus observerad radiografisk progression i patienter med tidig reumatoid artrit. Data från SWEFOT (delstudie 1), FIN-RACo/NEO-RACo (delstudie 2), och NORD-STAR (delstudie 3) randomiserade studierna. Målet är att avgöra om radiografisk progression kan förutsägas genom POPERA metoden, och om det är ett giltigt verktyg för att jämföra olika behandlingar för tidig RA.

  • Delstudie Titel 1: Predikerad versus observerad radiografisk progression i en reumatoid artrit randomiserad studie
  • Delstudie Titel 2: Predikerad versus observerad radiografisk progression – resultat från FIN-RACo/NEO-RACo randomiserade studierna
  • Delstudie Titel 3: Predikerad versus observerad radiografisk progression – resultat från NORD-STAR randomiserad kontrollerad studien

Beskrivning

POPERA är en prognosmodell för radiografisk progression med data från 343 patienter som ingick i den nationella Svenska Farmakoterapi (SWEFOT) studien. POPERA simulerar hur patienter med tidig reumatoid artrit skulle utvecklas i sin sjukdomskurs avseende total Sharp van der Heijde Score (SHS, ben erosion + joint-space förträngning) som om de inte var på behandling jämfört med observerad progression. POPERA metoden innehåller en antagen progressionstakt, som är lika med SHS radiografisk skada vid baslinjen, dividerat med patientens rapporterade symptom i månader. För att hitta den förutsagda progressionen vid 12 och 24 månader, kan härledd progressionens hastighet multipliceras med 12 och 24 + SHS vid baslinje, respektive. Denna metod kan sedan användas för att jämföra predikerad vs. observerat resultat mellan olika behandlingar, och dessa minskningar kan jämföras med varandra för att se vilka som är mer effektiva. POPERA metoden kommer att används med SWEFOT studiens databas för att jämföra radiografisk progression av patienter i olika armar av behandling, nämligen, metotrexat, trippel terapi (metotrexat + sulfasalazin + hydroxyklorokin) eller metotrexat + infliximab (anti-TNF) up till 2 år. POPERA avgör om röntgen resultat kunde förutses och jämförs mellan behandlingsgrupperna i tidig RA. POPERA metoden skall verifiera SWEFOT resultaten (att anti-TNF gruppen hade signifikant högre reduktion av radiografisk progression vid 24 månader). Också, att verifiera metoden i andra studier som använder trippel terapi och infliximab men med uppföljning till 5 år, FIN/NEO-RACo studiegruppen i University of Tampere har godkänt oss att använda deras radiografiska databas för FIN/NEO-RACo studierna och det här blir andra delstudien för POPERA projektet. För att analysera utvecklingen med olika biologiska behandlingar – certolizumab pegol (Cimzia), abatacept (Orencia) och tocilizumab (RoACTEMRA) vs. aktiv konventionell behandling, kommer POPERA metoden också att används för att analysera en grupp av patienter i randomiserade kontrollerade NORD-STAR studien (delstudie 3) som leds här vid ClinTRID.

Tidsplan

Delstudie 1: 2014-03-30

Delstudie 2: 2014-08-30

Delstudie 3: Osäkert

Status

Studie 1: Har presenterats i EULAR och ACR 2013. Manuskripten skrivs
Studie 2: Data från FIN-RACo/NEO-RACo studiegruppen har mottagits
Studie 3: Har inte börjat

Kontakt

Adrian Levitsky, Forskningstekniker/Doktorand
08-517 730 65

InflammationReumatologi