Skip to main content

Organisation

Institutionen består av 15 enheter med totalt 28 forskargrupper. De olika forskargrupperna presenteras under respektive enhet.

Under documents hittar du länk till nedladdning av Organisationsplan K2

Centrumbildningar

Centrum för genusmedicin

En centrumbildning vid Karolinska Institutet är en fokuserad satsning på ett visst forskningsområde inom ramen för en tidsbegränsad och flexibel organisation. Centrumbildningar syftar till att skapa dynamisk samverkan över ämnes-, institutions- och organisationsgränser i Sverige och utomlands. Vid institutionen för medicin, Solna, finns två centrumbildningar:

Koordinator, professor
Anknuten

Karin Schenck-Gustafsson

Enhet: Forskargrupp J Pernow
E-post: Karin.Schenck-Gustafsson@ki.se

Ordförande, professor
Professor, senior

Ingrid Lundberg

Enhet: Forskargrupp A Catrina
E-post: Ingrid.Lundberg@ki.se
Administrativ assistent/sekreterare
Anknuten

Britt-Marie Höglund

Enhet: Centrum för genusmedicin
E-post: britt-marie.hoglund@ki.se

Centrum för läkemedelsepidemiologi

Centrumchef

Helle Kieler

Telefon: 08-517 706 29
Enhet: Centrum för läkemedelsepidemiologi / H Kieler
E-post: Helle.Kieler@ki.se

Dokument