Ombud - Miljörådet vid MedS

Område       Namn

Biosäkerhet:               Afsar Rahbar

Brandsäkerhet:          Angela Silveira

Brandfarlig vara:        Angela Silveira

Friskvård:                    Marcus Lindgren

GMO:                           Alexander Espinosa

GMM:                          Fredrik Wermeling, Afsar Rahbar

Kemikalie:                   Angela Silveira

Likabehandling:         Leonid Padyukov

Miljö och hållbarhet:  Gloria Rostvall