Skip to main content

NorPEN 2016 i Stockholm

Datum: 2016-11-16 - 2016-11-18

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Stockholm

NorPEN - Northen PharmacoEpidemiology Network - är ett nordiskt nätverk för forskare inom läkemedelsepidemiologi. Syftet är att i de nordiska länderna underlätta forskning inom området. Sedan 2009 har det anordnats årliga konferenser och i höst är det Karolinska Institutet, Centrum för läkemedelsepidemiologi tillsammans med representanter från Socialstyrelsen, som bjuder in.

Program finns på NorPENs hemsida och där det inom kort också kommer att finnas möjlighet att anmäla sig.