Skip to main content

NORD-STAR

Designen av NORD-STAR (Nordic Rheumatic Diseases Strategy Trials And Registries) är resultatet av en flerårig process där många danska, finska, isländska, norska och svenska reumatologer samarbetat för att nå en optimal studieplan som väl följer normal klinisk praxis.

NORD-STAR är en fortsättning av flera prövar-initierade studier i de nordiska länderna, inklusive Fin-Raco och Neo-RACO i Finland, CIMESTRA och OPERA i Danmark, och Swefot i Sverige. Avsikten är att vi ska kunna svara på några av de viktigaste frågorna som återstår efter dessa prövningar. Studien är utformad för att likna den kliniska verkligheten så mycket som möjligt, så att genomförandet inte kommer att påverka normal klinisk praxis för mycket. Planen är att rekrytera 800 patienter.

Studiebeskrivning

En randomiserad, öppen, multicenter, internationell (nordiskt), fas 4 studie med inslag av blindad utvärdering för patienter med reumatoid artrit.

Övergripande målen är att jämföra:

  1. Andelen patienter som uppnår remission (kliniskt friska) med en konventionell behandling jämfört med tre olika biologiska behandlingar.
  2. Två nedtrappningsstrategier hos patienter som uppnått remission.

Om ni önskar mer information angående studien, är ni välkomna att besöka hemsidan för NORD-STAR.

Studiestart (First Patient First Visit): december 2012

Planerat avslut (Last Patient Last Visit): december 2021

Aktuell status

Patientrekrytering pågår vid elva center i Sverige, fyra center i Finland, fem i Danmark, fyra i Norge, ett på Island samt ett i Nederländerna.

Förväntad betydelse

Att öka förståelsen om vad den optimala läkemedelsbehandlingen är för patienter med tidig reumatoid artrit.

Kontaktinformation

Studieansvarig prövare: Ronald van Vollenhoven

Studiesamordnare: Monica Rydén Aulin

Referenser

Conventional combination treatment versus biological treatment in methotrexate-refractory early rheumatoid arthritis: 2 year follow-up of the randomised, non-blinded, parallel-group Swefot trial.
van Vollenhoven R, Geborek P, Forslind K, Albertsson K, Ernestam S, Petersson I, et al
Lancet 2012 May;379(9827):1712-20

Comparison of combination therapy with single-drug therapy in early rheumatoid arthritis: a randomised trial. FIN-RACo trial group.
Möttönen T, Hannonen P, Leirisalo-Repo M, Nissilä M, Kautiainen H, Korpela M, et al
Lancet 1999 May;353(9164):1568-73

A randomized, double-blind, placebo-controlled study on addition of infliximab to the Fin-RACo DMARD combinatoin therapy for initial six months in patients with early active rheumatoid arthritis. The Neo-RACo study.
Leirisalo-Repo, M., et al., Ann Rheum Dis, 2008; 67 (Supp II):50.

Aggressive combination therapy with intra-articular glucocorticoid injections and conventional disease-modifying anti-rheumatic drugs in early rheumatoid arthritis: second-year clinical and radiographic results from the CIMESTRA study.
Hetland M, Stengaard-Pedersen K, Junker P, Lottenburger T, Hansen I, Andersen L, et al
Ann. Rheum. Dis. 2008 Jun;67(6):815-22

Adalimumab added to a treat-to-target strategy with methotrexate and intra-articular triamcinolone in early rheumatoid arthritis increased remission rates, function and quality of life. The OPERA Study: an investigator-initiated, randomised, double-blind, parallel-group, placebo-controlled trial.
Hørslev-Petersen K, Hetland M, Junker P, Pødenphant J, Ellingsen T, Ahlquist P, et al
Ann. Rheum. Dis. 2014 Apr;73(4):654-61