Skip to main content

Neurologiska sjukdomar

Neurologiska sjukdomar innefattas av en rad sjukdomar som orsakas av strukturella, biokemiska eller elektriska avvikelser i hjärnan, ryggmärgen eller andra nerver. Dessa är ofta kroniska och progressiva och påverkar alla åldersgrupper; till exempel multipel skleros som oftast debuterar hos unga vuxna och Parkinsons eller Alzheimers sjukdom som är vanligare hos äldre. För en del neurologiska sjukdomar saknas fortfarande effektiva, lätthanterliga och tolererbara läkemedel, men under de senaste åren har flera nya läkemedel introduceras. Dock är långtidseffekterna och eventuella biverkningar av de nya behandlingarna inte helt kända.

Vid CPE pågår ett antal nationella och internationella samarbetsprojekt inom området ”läkemedel och neurologiska sjukdomar”. Till exempel i en av våra internationella studier undersöker vi sambandet mellan läkemedelsanvändning för multipel skleros och ogynnsamma effekter på graviditet. Andra viktiga projekt som CPE är involverad i är läkemedelsbehandlingar för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) som är en neuropsykiatrisk sjukdom.

 

Profilområdet leds av Shahram Bahmanyar (Publikationer på PubMed).