Neuro-immun reglering och centralnervösa effekter vid reumatisk sjukdom

Team Jon Lampa
Team Jon Lampa Foto: Jon Lampa

Kronisk smärta och inflammatorisk trötthet (fatigue) är vanligt vid flera reumatiska sjukdomar, och orsakar sänkt livskvalitet hos manga patienter. Vi har nyligen publicerat data för att ledinflammation (artrit) påverkar det central nervsystemet (CNS), och I RA sågs även kopplingar till fatigue (se publikationslista nedan). Huvudsyftet är att utröna hur inflammation påverkar hjärnan, och särskilt centralnervös smärtreglering. Här används funktionell magnetkameraundersökning, som är väldokumenterad för studier av central smärtbearbetning, och denna undersökning kombineras med avancerade tekniker för mätning av smärt-trösklar och funktionen i smärtreglerande system. Dessutom undersöks effekter av biologisk behandling på dessa mekanismer. Som del i ett EU finansierat projekt kartläggs smärt- och trötthetsmönster vid tidig RA, vilka sedan kopplas till proteomik-analyser, för att identifiera och validera biologiska markörer för generaliserad smärta. Liknande analyser med identifikation av viktiga neuromarkörer planeras vid SLE med neurologiska manifestationer. I projektet ingår även translationella studier av centrala mekanismer vid neuro-immun reglering genom det autonoma nervsystemet och vagusnerven, som tidigare visats ha viktiga immundämpande egenskaper. Ökad kunskap om tvåvägs-kommunikation inom neuro-immuna system i CNS kan leda till nya behandlingsstrategier för immundämpning och smärta/trötthet vid såväl RA som flera andra inflammatoriska sjukdomar och smärt-tillstånd.

Gruppmedlemmar

Forskningsgruppsledare

Jon Lampa

Adjungerad professor
Klareskog L
K2 Medicin, Solna

Erwan Le Maitre, PhD, Forskarassistent, erwan.lemaitre@ki.se

Reem Altawil, ST-läkare, doktorand. Reem.altawil@ki.se

Priya Revathikumar, BSc, doktorand, priya.revathikumar@ki.se

Johanna Estelius, BSc, doktorand, johanna.estelius@ki.se

Eva Waldheim, forskningssjuksköterska, eva.waldheim@karolinska.se

Forskningsfält

Reumatologi, Neuroscience, Smärtforskning, Autonoma nervsystemet

Sjukdomar

Reumatiska sjukdomar, ex reumatoid artrit, SLE, psoriasisartrit, artros, kroniska smärt-tillstånd.

Metoder

Cellodling, qPCR, Immunhistokemi, in situ hybridisering, FACS, Mesoscale, elektrisk vagusnrevstimulering, mätning av autonom aktivitet.

Senaste publikationer

 

22802629

 

 

22126705

 

 

20659128

 

 

19630919

 

 

16877531