Skip to main content

Neuro-immun reglering och centralnervösa effekter vid reumatisk sjukdom

Forskargrupp Jon LampaKronisk smärta och inflammatorisk trötthet (fatigue) är vanligt vid flera reumatiska sjukdomar, och orsakar sänkt livskvalitet hos manga patienter. Vi har nyligen publicerat data för att ledinflammation (artrit) påverkar det central nervsystemet (CNS), och I RA sågs även kopplingar till fatigue (se publikationslista nedan). Huvudsyftet är att utröna hur inflammation påverkar hjärnan, och särskilt centralnervös smärtreglering. Här används funktionell magnetkameraundersökning, som är väldokumenterad för studier av central smärtbearbetning, och denna undersökning kombineras med avancerade tekniker för mätning av smärt-trösklar och funktionen i smärtreglerande system. Dessutom undersöks effekter av biologisk behandling på dessa mekanismer. Som del i ett EU finansierat projekt kartläggs smärt- och trötthetsmönster vid tidig RA, vilka sedan kopplas till proteomik-analyser, för att identifiera och validera biologiska markörer för generaliserad smärta. Liknande analyser med identifikation av viktiga neuromarkörer planeras vid SLE med neurologiska manifestationer. I projektet ingår även translationella studier av centrala mekanismer vid neuro-immun reglering genom det autonoma nervsystemet och vagusnerven, som tidigare visats ha viktiga immundämpande egenskaper. Ökad kunskap om tvåvägs-kommunikation inom neuro-immuna system i CNS kan leda till nya behandlingsstrategier för immundämpning och smärta/trötthet vid såväl RA som flera andra inflammatoriska sjukdomar och smärt-tillstånd.

Gruppmedlemmar

Forskningsgruppsledare

Jon Lampa

Jon Lampa

Ph: 08 5177 96 05

Fax: 08 5177 30 80


Erwan Le Maitre, PhD, Forskarassistent, erwan.lemaitre@ki.se


Reem Altawil, ST-läkare, doktorand. Reem.altawil@ki.se


Priya Revathikumar, BSc, doktorand, priya.revathikumar@ki.se


Johanna Estelius, BSc, doktorand, johanna.estelius@ki.se


Eva Waldheim, forskningssjuksköterska, eva.waldheim@karolinska.se


Forskningsfält

Reumatologi, Neuroscience, Smärtforskning, Autonoma nervsystemet

Sjukdomar

Reumatiska sjukdomar, ex reumatoid artrit, SLE, psoriasisartrit, artros, kroniska smärt-tillstånd.

Metoder

Cellodling, qPCR, Immunhistokemi, in situ hybridisering, FACS, Mesoscale, elektrisk vagusnrevstimulering, mätning av autonom aktivitet.

Senaste publikationer

22802629

22126705

20659128

19630919

16877531