Skip to main content

Medarbetarportalen

KI har en medarbetarportal som är öppen och visas för alla. Den informationen hittar du på medarbetarportalen.

Viss information rörande Medicin Solna visas bara för den som är anställd eller anknuten till KI. Den typen av information hittar du på Internwebben för MedS. För att kunna komma till internwebben för MedS måste du vara inloggad på KIs nätverk eller använda VPN om du finns utanför KIs nätverk.