Lungmedicin

This page in English

Forskning inom lungmedicin fokuserar på inflammatoriska sjukdomar i luftvägarna, lungparenkym och lungcancer.

Nyckeln till framgång ligger i ett nära samarbete mellan erfarna läkare som möter patienter och ett välutrustat laboratorium som ligger nära kliniken.

Forskningsområden

Forskningsområden Seniora forskare
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL Magnus Sköld, Åsa Wheelock
Idiopatisk lungfibros Magnus Sköld, Giovanni Ferrara
Intracellulär signalering Magnus Nord
Proteomik Åsa Wheelock
Sarkoidos Johan Grunewald, Anders Eklund, Jan Wahlström
Rökinducerad autoimmunitet Jan Wahlström, Johan Öckinger

Avdelningschef

Professor

Johan Grunewald

Telefon: 08-517 751 17
Enhet: Forskargrupp J Grunewald
E-post: Johan.Grunewald@ki.se

Forskargrupper

Professor Johan Grunewald

Professor Magnus Sköld

Docent Åsa Wheelock

Medarbetare

Forskare Titel Affilierad med senior forskare
Anders Eklund Leg.läkare, Professor  
Giovanni Ferrara Leg.läkare, Docent Magnus Sköld
Johan Grunewald Leg.läkare, Professor  
Reidar Grönneberg Leg.läkare, Docent  
Reza Karimi Leg.läkare, Med.dr Magnus Sköld
Susanna Kullberg Leg.läkare, Med.dr Johan Grunewald, Jan Wahlström
Chuan-Xing Li (Tracy) Senior postdoc Åsa Wheelock
Heta Merikallio Postdoc Åsa Wheelock, Magnus Sköld
Magnus Nord Leg.läkare, Adjungerad professor  
Emma Ringqvist Senior postdoc Magnus Nord
Natalia Sifaki Rivera Postdoc Johan Grunewald
Magnus Sköld Leg.läkare, Professor  
Jan Wahlström Leg.läkare, Docent  
Åsa Wheelock Docent  
Mingxing Yang Leg.läkare, senior postdoc Åsa Wheelock
Johan Öckinger Senior postdoc Jan Wahlström
Doktorander   Huvudhandledare
Muntasir Abo al Hayja   Jan Wahlström
Michael Hagemann Jensen   Jan Wahlström
Tina Heyder   Johan Grunewald
Ylva Kaiser   Johan Grunewald
Ioanna Kotortsi   Magnus Sköld
Marianne Kövamees   Jan Wahlström
Ida Pesonen   Giovanni Ferrara
Marika Ström   Åsa Wheelock
Petra Um Bergström   Magnus Sköld
Emil Wiklundh   Johan Grunewald
Teknisk & administrativ personal    
Maria Ahlsén PhD, nationell koordinator BronchoScapis  
Heléne Blomqvist Forskningssköterska  
Lisa Carlson Forskningssjuksköterska, nationell kordinator IPF-registret  
Margitha Dahl Forskningssjuksköterska  
Benita Dahlberg Biomedicinsk analytiker  
Benita Engvall Biomedicinsk analytiker, M.Sc  
Eva-Marie Karlsson Administratör  
Emma Sundström Forskningssjuksköterska  

 

InflammationLungmedicin