Skip to main content

Kroniska inflammatoriska ledsjukdomar

Ledgångsreumatism är en vanlig folksjukdom som leder till ledinflammation och förstörelse av leder med invaliditet och minskad livskvalitet som följd. Idag finns det flera behandlingsmöjligheter men få patienter blir helt bra. Även om behandlingen är mycket bättre än tidigare, så återstår mycket innan vi uppfyller behandlingsmålet att ta bort inflammationen hos alla patienter så snabbt att sjukdomen inte hinner orsaka invalidiserande ledskador. Vår hypotes är att en bättre förståelse för hur nya reumatiska läkemedel verkar i leden är viktig för att kunna använda dem på ett effektivt, säkert och kostandssparande sätt.

Gruppmedlemmar

Anca I Catrina, grupphandledare

Professor/överläkare

Anca Catrina

Enhet: Forskargrupp A Catrina
E-post: Anca.Catrina@ki.se

Marianne Engström, biomedicinsk analytiker

Forskningsingenjör

Marianne Engström

E-post: Marianne.Engstrom@ki.se

Shankar Revu, doktorand

Petra Neregård, doktorand

Array

Johan Lindberg, doktorand

Forskare

Johan Lindberg

Enhet: C8.MEB.Grönberg.Lindberg
E-post: johan.lindberg@ki.se

Övergripande mål

Denna studie syftar både till att ta fram ny kunskap om verkningsmekanismer för nya och gamla läkemedel, samt till att skapa nya metoder för utvärdering av användning av dessa läkemedel både som enskilt läkemedel och i olika kombinationer.

Vi har tidigare visat på mekanismer som är viktiga i ledinflammationen och i skadeprocessen i leden. Vi är bland de ledande forskningsgrupperna som använder titthålsoperation i leder som forskningsinstrument för att kunna studera inflammationen direkt i leden. Med hjälp av denna undersökning kan man ta ut en liten del av den inflammerade ledhinnan, en ledhinnebiopsi, som man kan undersöka vidare med hjälp av olika laboratoriemetoder, till exempel utvärdering med mikroskop eller nyare tekniker så som gen- microarray teknik.

Vårt slutliga mål är att genomföra kliniska studier baserade på den kunskap som samlats genom dessa laboratoriestudier. Vi kommer att utvärdera effekten av behandling på ledgångsreumatism med två nya metoder, en som minskar aktiviteten i inflammatoriska celler och en annan som blockerar den molekyl som är ansvarig för ledskadorna.

Arbetsplan och metoder

I detta projekt kommer vi att utvärdera den kliniska användningen av ledkapselundersökning med titthålsoperation genom att studera säkerhet och pålitlighet för denna undersökning. Vi kommer att bredda våra tidigare studier för att identifiera nya markörer som kan förutsäga kliniskt förlopp och behandlingssvar. Våra studier kommer att fokusera på olika ämnen och celler av betydelse för ledgångsreumatism så som cytokiner (små molekyler som transporterar information från en cell till en annan) och makrofager (immuna celler som producerar cytokiner och som kan angripa främmande och farliga molekyler).

För att kunna genomföra dessa studier kommer olika metoder att användas bland annat mikroskopiska studier av molekylförändringar . Vi planerar att studera olika mekanismer som ansvarar för ledhinnans inflammation (kemiska modifieringar, anpassning till lokal inflammation och syrebrist) samt ledskador (reglering av olika molekyler som styr benmetabolism).

Klinisk forskning genomförs för att förbättra klinisk praxis samt för att samla in material för molekylära studier. Molekylära studier genomförs för att identifiera sjukdomsmönster som kan hjälpa välja rätt behandling för rätt patient samt för att identifiera nya behandlingsmål. Behandlingsstudier används också för att bevisa att vissa molekyler är viktiga för sjukdomen.

Betydelse

Vi hoppas att genom våra studier kunna uppnå:

Bättre uppföljning och behandling av våra patienter i klinisk vardag.
Vetenskapligt baserat val av lämplig behandling för den enskilda patienten.
Utveckling av nya behandlingsmetoder.

Finansiering

  • Vetenskapsrådet
  • ALF medel, KI/SLL
  • Clas Groschinsky fond
  • Ulla and Gustaf af Ugglas fond
  • Konung Gustav V:s 80-års fond
  • Centocor
  • Abbot

Publikationer

16646024

16540548

16899596

16385498

15641091