Skip to main content

Kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit

Professor, senior

Ingrid Lundberg

Enhet: Forskargrupp A Catrina
E-post: Ingrid.Lundberg@ki.se

Projektbeskrivning

Bakgrund

Polymyosit och dermatomyosit är kroniska reumatiska sjukdomar som kännetecknas av svaghet och nedsatt uthållighet i muskler samt av inflammation i muskelvävnaden. Immunsuppressiv behandling har begränsad effekt och få återfår sin forna muskelfunktion med sänkt hälsorelaterad livskvalitet som följd. Genom vårt forskningsprojekt har vi visat att både immunmekanismer och icke-immunmekanismer torde bidra till muskelsvagheten.

Övergripande mål/frågeställningar

Vilken roll har de iakttagna signalsubstanserna IL-1 och HMGB-1 vid polymyosit och dermatomyosit och vilken betydelse har de iakttagna molekylära muskelfiberförändringarna?
Föreligger det en hypoxi i musklerna vid myosit?
Varför drabbas just musklerna av inflammation?

Arbetsplan och metoder

Projektet är baserat på en kombination av (I) kliniska longitudinella studier, (II) experimentella studier i djurmodeller och (III) in vitro experiment.

Effekt av riktad behandling (farmakologisk behandling med IL-1 blockad) och fysisk träning av patienter utvärderas med samma validerade kliniska mätinstrument i kombination med utvärdering av effekt på molekyluttryck i muskelvävnad.

Detta sker genom micro-array för genuttryck, proteomik och med immunhistokemi:

1) För att besvara den första frågan genomför vi en behandlingsstudie med IL-1-blockad, anakinra. En andra ansats är att använda genmanipulerade möss dels med ökad IL-1 produktion och dels med muskelfiberförändringar (MHC klass I uttryck). Mössen kommer att undersökas avseende kraft, molekylförändringar i musklerna och ämnesomsättning.

2) För att besvara den andra frågan om syrebrist bidrar till den nedsatta muskelfunktionen genomför vi en träningsstudie och mäta mjölksyra, som mått på syrebrist, direkt i musklerna före och efter träning med s.k. mikrodialysmetod och samtidigt undersöka molekyluttryck i muskelbiopsier.

3) För att besvara den tredje frågan undersöks om patienter med myosit har lymfocyter i blod och lungsköljvätska som känner igen ett protein, histidyl-tRNAsyntetas, som en del

myositpatienter har autoantikroppar emot, anti-Jo-1.

Betydelse

En ökad kunskap om vilka molekyler som leder till nedsatt muskelkraft och nedsatt uthållighet i musklerna vid den kroniska muskelinflammationen myosit förväntas leda till nya mer riktade behandlingar. Dessa behandlingar omfattar både medicinering och träning. En fördel med mer riktade behandlingar är att de förväntas ge bättre effekt och färre biverkningar och därmed en förbättrad livskvalitet.

Samarbeten

Finansiering

Vetenskapsrådet
ALF-medel från Stockholms Läns Landsting
Konung Gustav V:s 80-års fond
Reumatikerförbundet
Den amerikanska patientföreningen, The Myositis Association
Autocure, EU medel, 6:e ramen
NIH, National institutes of Health
Roche AB, Sverige
ACR, American College of Rheumatology
EULAR, The European league against rheumatism
AFM, Association Francaise contre les Myopathies
Promobilia
Vetenskapsrådet nätverksanslag, SVEMYONET

Forskargruppen

En del av personerna som hör till gruppen: Vänster, framifrån: Li-Alemo Munters, Maryam Dastmalchi, Helene Alexanderson, Ingela Loell. Höger, framifrån: Sevim Barbasso Helmers, Malin Regardt, Cecilia Grundtman (f.d. doktorand, idag PhD), Andreas Fasth.

Ingrid Lundberg, grupphandledare
Eva Lindroos, biomedicinsk analytiker
Christina Ottosson, sjuksköterska
Björn Löfström, doktorand
Christina Dorph, doktorand
Ingela Loell, doktorand
Li Alemo Munters, doktorand
Malin Regardt, doktorand
Jayesh Pandya, MSc
Andreas Fasth, postdoktor
Helene Alexandersson, postdoktor
Maryam Dastmalchi, postdoktor
Maryam Fathi, postdoktor
Sevim Barbasso Helmers, postdoktor

Fem utvalda publikationer

Sök i PubMed med Ingrid Lundberg

A high incidence of disease flares in an open pilot study of infliximab in patients with refractory inflammatory myopathies.
Dastmalchi M, Grundtman C, Alexanderson H, Mavragani C, Einarsdottir H, Helmers S, et al
Ann. Rheum. Dis. 2008 Dec;67(12):1670-7

Immunolocalization of interleukin-1 receptors in the sarcolemma and nuclei of skeletal muscle in patients with idiopathic inflammatory myopathies.
Grundtman C, Salomonsson S, Dorph C, Bruton J, Andersson U, Lundberg I
Arthritis Rheum. 2007 Feb;56(2):674-87

Benefits of intensive resistance training in patients with chronic polymyositis or dermatomyositis.
Alexanderson H, Dastmalchi M, Esbjörnsson-Liljedahl M, Opava C, Lundberg I
Arthritis Rheum. 2007 Jun;57(5):768-77

A possible mechanism for endogenous activation of the type I interferon system in myositis patients with anti-Jo-1 or anti-Ro 52/anti-Ro 60 autoantibodies.
Eloranta M, Barbasso Helmers S, Ulfgren A, Rönnblom L, Alm G, Lundberg I
Arthritis Rheum. 2007 Sep;56(9):3112-24

Technology insight: tools for research, diagnosis and clinical assessment of treatment in idiopathic inflammatory myopathies.
Lundberg I, Alexanderson H
Nat Clin Pract Rheumatol 2007 May;3(5):282-90