Kontakta oss vid MedS

Institutionen för medicin (Solna) bedriver sin verksamhet på ett tiotal olika adresser i Karolinska Universitetssjukhusets lokaler i Solna.

Telefon: Karolinska Universitetssjukhusets

Postnummer: 171 76 Stockholm

Kontaktuppgifter till anställda:

Adress, telefonnummer och e-postadress hittar ni under sök personal. Principen för e-postadresser till KIs anställda är: fornamn.efternamn@ki.se.

 

  • Institutionens central administration ligger på D1:04. Här kan du lämna dokument som ska signeras av prefekten.

 

Ledningsgrupp

Prefekt

Kristina Broliden

Professor/överläkare
K Broliden
K2 Department of Medicine, Solna

Professor/överläkare

Kristina Broliden

Telefon:08-517 760 45

Enhet:Forskargrupp K Broliden

E-post:Kristina.Broliden@ki.se

Biträdande prefekt

Professor/överläkare

John Pernow

Telefon:08-517 758 76

Enhet:Forskargrupp J Pernow

E-post:John.Pernow@ki.se

Professor

Per Eriksson

Telefon:08-517 732 02

Enhet:Forskargrupp P Eriksson

E-post:Per.Eriksson@ki.se

Administration

Administrativ chef

Helene Utterberg

Telefon:08-524 81561

Enhet:Administrationen

E-post:Helene.Utterberg@ki.se

Administrativ chef, bitr

Helena Berggren

Telefon:08-524 81562

Enhet:Administrationen

E-post:Helena.Berggren@ki.se

Mer information

Ekonomi

Kontakta MedS ekonomiavdelning via ekonomi@meds.ki.se

Personal

Kontakta MedS personalavdelning via johanna.erlandsson@ki.se

Forskarutbildning

Kontakta MedS forskarutbildningsavdelning via lillemor.melander@ki.se

Arkiv och Registratur vid MedS

För frågor och ärenden som rör arkivering och diarieföring kontakta MedS via registrator@meds.ki.se