Skip to main content

Kontakta oss

Institutionen för medicin (Solna) bedriver sin verksamhet på ett tiotal olika adresser i Karolinska Universitetssjukhusets lokaler i Solna.

Telefon: Karolinska Universitetssjukhusets växel: 08-517 700 00

Postnummer: 171 76 Stockholm

Kontaktuppgifter till anställda:

Adress, telefonnummer och e-postadress hittar ni under sök personal. Principen för e-postadresser till KIs anställda är: fornamn.efternamn@ki.se.

  • Institutionens central administration ligger på Z5:00. Här kan du lämna dokument som ska signeras av prefekten. För mer info om prefektärende vänligen kontakta prefektsekreteraren:

Administratör

Véronique Henriksson

Enhet: Administrationen
E-post: veronique.henriksson@ki.se

Ledningsgrupp

Prefekt

Professor/överläkare

Kristina Broliden

Telefon: 08-517 760 45
Enhet: Forskargrupp K Broliden
E-post: Kristina.Broliden@ki.se

Biträdande prefekt

Professor/överläkare

John Pernow

Telefon: 08-517 758 76
Enhet: Forskargrupp J Pernow
E-post: John.Pernow@ki.se
Professor

Per Eriksson

Telefon: 08-517 732 02
Enhet: Forskargrupp P Eriksson
E-post: Per.Eriksson@ki.se

Administration

Administrativ chef

Helene Utterberg

Telefon: 08-517 716 25
Enhet: Administrationen
E-post: Helene.Utterberg@ki.se
Administrativ chef, bitr

Helena Berggren

Telefon: 08-517 703 15
Enhet: Administrationen
E-post: Helena.Berggren@ki.se

Mer information

Ekonomi

Kontakta MedS ekonomiavdelning via ekonomi@meds.ki.se

Personal

Kontakta MedS personalavdelning via johanna.erlandsson@ki.se

Forskarutbildning

Kontakta MedS forskarutbildningsavdelning via lillemor.melander@ki.se

Arkiv och Registratur vid MedS

För frågor och ärenden som rör arkivering och diarieföring kontakta MedS via registrator@meds.ki.se

Prefektärende vid MedS

För prefektärende kontakta MedS via veronique.henriksson@ki.se

You'll need Skype CreditFree via Skype