Skip to main content

Kontakt

Institutionen för Medicin, Solna

Tel: 08 - 517 700 00 vx
Fax: 08 - 517 718 06

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Solna
Enheten för Infektionssjukdomar
171 76 Stockholm

Besöksadress
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Ingång B2 plan 3

Enhetschef

Professor/överläkare

Kristina Broliden

Telefon: 08-517 760 45
Enhet: Forskargrupp K Broliden
E-post: Kristina.Broliden@ki.se

Administratör

Anne Rasikari

Telefon: 08-517 718 61
Enhet: Forskargrupp A Färnert
E-post: Anne.Rasikari@ki.se