Halvtidskontroller

Halvtidsseminarium: Ingela Hasselqvist-Ax

2015-10-0114:00 Lokal TantoSödersjukhuset

Dual dispatch and the importance of bystander CPR in out-of-hospital cardiac arrest

Betygsnämnd:Jan Jakobsson, Prof. Inst. för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, KI. (ordf).

Theresa Mariero Olasveengen, MD, PhD. Oslo Universitetssjukhus. Nasjonal kompetansesetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS).

Ander Bremer, Universitetslektor, Högskolan i Borås.

Huvudhandledare: Per Nordberg, MD, PhD, Inst. för Medicin, Solna, KI.

Biträdande handledare: Eva Joelsson-Alm, RN, MSN, PhD. Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, KI.

Leif Svensson, Prof. Inst för Medicin, Solna, KI.