Halvtidskontroller

Halvtidskontroll - Susanne Wiklund

2014-05-0913:00 till 15:00 Södersjukhuset, Lokal GentzCampus Solna

Carriage of ESBL (Extended Spectrum Beta-lactamases) -producing bacteria -  knowledge, emotional impact and risk assessment.

Huvudhandledare

Åke Örtqvist

Betygsnämnden

Barbro Isaksson, Docent, Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet

Jonas Sandberg, Docent, Hälsohögskolan i Jönköping

Åsa Audulv, Universitetslektor, Mittuniversitetet,Sundsvall