Halvtidskontroller

Halvtidskontroll - Peter Jahnmatz

This page in English
2017-12-1313:00 CMM, Seminarierummet på L8:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Methods for studying memory B cell immunity against malaria

Huvudhandledare:

Anna Färnert, MD professor

Dept of Infectious Diseases, Karolinska Institutet Solna, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Bihandledare:

Niklas Ahlborg

Mabtech.