Halvtidskontroller

Halvtidskontroll - Oscar Hägglund

2015-11-2409:00 Äpplet, Akutkliniken, F4:03, KS SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

Hypertension and coronary artery disease. Studies on ambulatory blood pressure and antihypertensive treatment.

 

Huvudhandledare

Per Svensson

Institutionen för medicin, Solna

Bihandledare

Jan Östergren

Cecilia Linde

båda vid Institutionen för medicin, Solna.

Nämnd

Tomas Kahan

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Linda Mellbin

Institutionen för medicin, Solna

Per Tornvall

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset