Halvtidskontroller

Halvtidskontroll - Michael Hagemann-Jensen

2015-11-2713:00 CMMs föreläsningssal (CMM Lecture hall) L8:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Smoking-induced autoimmunity and immune cell function in the lung.

Main supervisor

Jan Wahlström

Department of medicine, Solna, Karolinska Institutet

Co-supervisors

Johan Öckinger

Department of medicine, Solna, Karolinska Institutet

Johan Grunewald

Department of medicine, Solna, Karolinska Institutet

Seminar Committee

Mattias Svensson

Department of medicine, Huddinge, Karolinska Institutet

John Andersson

Department of medicine, Solna, Karolinska Institutet   

Yan Zhong-Qun

Department of medicine, Solna, Karolinska Institutet