Halvtidskontroller

Halvtidskontroll -Martina Wahlund

This page in English
2018-01-1109:00 CMM, L8:00, SeminarierummetKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Etiology and risk factors of febrile neutropenia in children under treatment for cancer

Huvudhandledare:

Anna Berggren

Karolinska Univ.sjh, Tema Barn och Kvinnosjukvård

Bihandledare:

Anna Nilsson, Samuel Rhedin, Kristina Broliden