Halvtidskontroller

Halvtidskontroll - Katarina Remaeus

This page in English
2018-02-1312:00 Paul Blomkvist-rummet, KEP Eugeniahemmet, T2Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Studies on inflammatory arthritis and reproduction

Huvudhandledare:

Olof Stephansson, docent

Institutionen för medicin, Solna, enheten för klinisk epidemiologi (KEP), Karolinska Institutet

Bihandledare:

Johan Askling, professor, Kari Johansson, PhD & Karin Hellgren, PhD

Institutionen för medicin, Solna, enheten för klinisk epidemiologi (KEP), Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:

Gunnel Nordmark, docent

Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Margareta Hellgren Wångdahl, professor

Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet.

Fang Fang, docent

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska institutet.