Halvtidskontroller

Halvtidskontroll - Igge Gustafsson

This page in English
2018-02-2210:00 CMM L8:01Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Viral infections in patients with hematological malignancies

Huvudhandledare

Kristina Broliden

Avd för Infektionssjukdomar, Institutionen för medicin, Solna