Föreläsningar och seminarier

Föreläsning och provdisputation: Genetic variation of tight junction structures in intestinal inflammation

2016-11-2313:00 till 14:30 Solna – Parketten, T5 Nya hemmet (Videolänk till Huddinge – Biblioteket K61)Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

”Genetic variation of tight junction structures in intestinal inflammation”

Studier av genetiska förändringar vid IBD och mikroskopisk kolit, samt vid graft-versus-host-sjukdom efter stamcellstransplantation

Elisabeth Norén, BMA

Doktorand vid Institutionen för Medicin

 

Sven Almer, huvudhandledare

Institutionen för Medicin, Solna, samt Gastrocentrum

 

Jan Söderman, bitr. handledare

FoU Laboratoriemedicin, Ryhovs sjukhus, Jönköping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkomna!

Sven Almer, huvudhandledare

Institutionen för Medicin, Solna, samt Gastrocentrum

Contact person: Sven Almer