Disputationer

Disputation Yahor Tratsiakovich

2016-06-1009:00 Centrum för Molekylär Medicin, föreläsningssalen L8:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

The importance of nitric oxide availability
in myocardial ischemia-reperfusion injury:
regulatory roles of arginase, L-arginine
and tetrahydrobiopterin

Huvudhandledare: Professor John Pernow

Fakultetsopponent: Docent Elmir Omerovic