Disputationer

Disputation - Viveca Ritsinger

This page in English
2016-11-1809:00 Kirurgisalen, huvudentrén A6:04Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Causes and mechanisms for an adverse outcome in patients with glucose abnormalities and cardiovascular disease - epidemiological and biochemical analyses

Huvudhandledare

Docent Anna Norhammar

Karolinska Institutet

Institutionen för Medicin Solna

Enheten för Kardiologi

Bihandledare

Professor Lars Rydén

Karolinska Institutet

Institutionen för Medicin Solna

Enheten för Kardiologi

Professor Klas Malmberg

Karolinska Institutet

Institutionen för Medicin Solna

Enheten för Kardiologi

Lektor Per Näsman

KTH Kungliga Tekniska Högskolan

Centrum för Säkerhetsforskning

Fakultetsopponent

Docent Stig Attvall

Göteborgs universitet

Sahlgrenska Akademin

Institutionen för Medicin

Betygsnämnd

Professor Eva Swahn

Linköpings Universitet

Institutionen För Medicin och Hälsa

Avdelningen för Kardiovaskulär Medicin

Docent Jens Jensen

Karolinska Institutet

Institutionen för Klinisk Forskning och Utbildning

Södersjukhuset, (KI SÖS)

Professor Jan Bolinder

Karolinska Institutet

Institutionen för Medicin Huddinge

Enheten för Endokrinologi