Disputationer

Disputation - Viveca Gyberg

2014-06-0509:00 Thorax AulaKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Prevention of Cardiovascular Disease and Diabetes on a Population Level

Opponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Docent Peter Gaede, Köpenhamns Universitet
Slagelse, Danmark

Huvudhandledare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Senior professor Lars Rydén
Institutionen för medicin
Enheten för kardiologi, Solna
Karolinska Institutet

Bihandledare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Med dr Linda Mellbin
Institutionen för medicin
Enheten för kardiologi, Solna
Karolinska Institutet

Professor Per Wändell
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Karolinska Institutet

Betygsnämnd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Professor Staffan Ahnve
Institutionen för folkhälsovetenskap
Karolinska Institutet

Docent Lisa Juntti-Berggren
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Solna
Karolinska Institutet

Professor Lena Jonasson
Institutionen för medicin och hälsa
Linköpings Universitet

Vetenskaplig sammanfattning