Disputationer

Disputation - Tora Almquist

2014-11-0709:00 Aulan, Danderdys sjukhusDanderyds sjukhus

EFFECTS OF LIPID-LOWERING TREATMENT ON PLATELET FUNCTION AND HEMOSTATIC MECHANISMS IN DIABETIC PATIENTS: INFLUENCE OF CHRONIC KIDNEY DISEASE AND INFLAMMATORY PARAMETERS

Huvudhandledare:

Professor Paul Hjemdahl, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin Solna, Enheten för klinisk farmakologi

Fakultetsopponent:

Professor Bengt Fellström, Uppsala Universitet, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Enheten för njurmedicin