Disputationer

Disputation - Tonje Thorvaldsen

2017-03-3109:00 Centrum för Molekylär Medicins föreläsningssal L8:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Heart Failure:
Studies of prognosis and advanced therapy.

Huvudhandledare: Docent Lars H Lund, Institutionen för medicin, enheten för kardiologi.