Disputationer

Disputation Szabolcs Éliás

This page in English
2018-01-2609:30 CMM L8:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Experimental and computational analysis of human GM-CSF producing Thelper cells

Huvudhandledare:

Jesper Tegner

Avdelningen för Beräkningsmedicin, Institutionen för medicin, Solna

Opponent:

Chris Cotsapas

Yale School of Medicine