Disputationer

Disputation - Susanne Wiklund

2015-11-2009:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Welandersalen B2:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Carriage of ESBL (Extended-Spectrum Beta-lactamases)-producing bacteria – knowledge, emotional impact and risk assessment

Huvudhandledare

Docent Åke Örtqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna (MedS), Enheten för Infektionssjukdomar

Opponent

Prof. Berit Lindahl, Högskolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap

Bihandledare

Professor Kristina Broliden
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin, Solna (MedS)
Enheten för infektionssjukdomar

Professor Ingegerd Fagerberg
Ersta Sköndal Högskola
Institutionen för vårdvetenskap

Med.dr. Ann Tammelin
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin, Solna (MedS)
Enheten för infektionssjukdomar

Betygsnämnd

Professor Kenneth Asplund
Mittuniversitetet
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad

Docent Barbro Isaksson
Linköpings Universitet
Institutionen för klinisk och experimentell medicin Klinisk mikrobiologi

Docent Janeth Leksell
Högskolan Dalarna
Akademin Utbildning, hälsa, samhälle
Omvårdnad