Disputationer

Disputation - Reza Karimi

2014-10-2413:00 Thoraxklinikernas föreläsningssal (N2:U1), Thoraxhuset, ingång AKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Pulmonary manifestations in smoking-related diseases. Clinical studies with emphasis on chronic obstructive disease and rheumatoid arthritis.

Opponent: Professor Asger Dirksen, Institut för Klinisk Medicin, Gentofte Sjukhus, Köpenhamns Universitet

Institution: Institutionen för medicin, Solna

Handledare: Professor Magnus Sköld

Bihandledare: Professor Göran Tornling
                          Med dr Sven Nyrén