Disputationer

Disputation - Patricia Torregrosa Paredes

2014-04-1109:00 Rehabsalen, Norrbacka, byggnad 52, Karolinska Universitetssjukhuset. SolnaCampus Solna

Exosomes from lung  and breast milk-regulators of immune responses

Huvudhandledare

Docent  Susanne Gabrielsson Karolinska Institutet Institutionen för Medicin, Solna

Enheten för Translationelllmmunologi

Bihandledare

Professor Annika Scheynius

Karolinska Institutet Institutionen för Medicin,Solna

Enheten för Translationell immunologi

MD, PhD Johan Alm

Karolinska Institutet-Sodersjukhuset Institutionen för Klinisk Forskning och Utbildning

Fakultetsopponent

Professor Valérie Verhasselt

Université Nice Sophia-Antipolis

TIM (lmmunlty Tolerance). Nice, France

Betygsnämnd

Docent Mattias Svensson

Karolinska Institutet

Institutionen för Medicin, Huddinge

Centrum for Infektionsmedicin

Professor Maria Jenmaim

Linköpings Universitet Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin

Enheten för Klinisk Immunologi

Professor Jon Lundberg

Karolinska Institutet

Institutionen för Fysiologi och Farmakologi