Disputationer

Disputation-Nadia Bandstein

This page in English
2017-06-1609:00 Birkeaulan, Blickgången 9Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

High-sensitivity cardiac troponin T in the emergency department: Admissions, resource utilization and outcomes

Huvudhandledare

Martin Holzmann

Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna

Opponent

Olle Melander

kliniska vetenskaper, Malmö vid Lunds Universitet