Disputationer

Disputation-Marie-Rose Mellander

This page in English
2017-03-3109:00 Sal Eken S2:02, Norrbacka Karolinska universitetssjukhuset, SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Microscopic colitis

Huvudhandledare

Professor Rolf Hultcrantz

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin, Huddinge

Opponent

Marie Carlsson

Institutionen för medicinska vetenskaper

Uppsala Universitet