Disputationer

Disputation: Marianne Sundberg Kövamees

2017-12-0809:00 Rehabsalen, Norrbacka, S2:01Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Titel: Studies on pneumococcal polysaccarides and their effect on immune cells

Opponent: Professor Arne Egesten, Instutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

Handledare: Professor Johan Grunewald

Bihandledare: Professor Anders Eklund, Docent Jan Wahlström

Institutionen för medicin, Solna