Disputationer

Disputation - Maria Karlsson

2015-02-0609:00 Welandersalen, ingång B2, plan 00, HudklinikenKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Sun exposure, prevalence and localization of common melanocytic naevi in Swedish children

Huvudhandledare

Docent Ylva Rodvall, Institutionen för folkhälsovetenskap, KI

Bihandledare

Professor Bernt Lindelöf, Institutonen för medicin, Solna, KI
Professor Carl-Fredrik Wahlgren, Institutionen för medicin Solna, KI
Docent Kerstin Wiklund, KI

Opponent

Professor Christian Ingvar, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, Lunds Universitet

Betygsnämnd

Professor Yvonne Brandberg, Institutionen för onkologi-patologi, KI
Docent Harry Beitner, Institutionen för medicin Solna, KI
Docent Ingrid Synnerstad, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet