Disputationer

Disputation - Louise Lönndahl

2015-11-1309:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Welandersalen B2:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Tachykinergic Mechanisms in Atopic Dermatitis

Huvudhandledare

Professor Klas Nordlind

Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin, Solna
Enheten för Dermatologi och Venereologi

Bihandledare

Docent Mikael Holst

Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Enheten för Barnendokrinologi

MD/PhD Husameldin El-Nour

Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin, Solna
Enheten för Dermatologi och Venereologi

Docent Sol-Britt Lonne-Rahm

Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin, Solna
Enheten för Dermatologi och Venereologi

Fakultetsopponent

Professor Laurent Misery

University of Brest
Department of Dermatology, Brest University Hospital, Brest, Frankrike

Betygsnämnd

Professor Magnus Lindberg

Örebro Universitet
Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Professor Björn Meister

Karolinska Institutet
Institutionen för neurovetenskap

Docent Peter Thelin Schmidt

Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin, Solna
Enheten för internmedicin