Disputationer

Disputation: Lóa Davíðsdottír

2016-12-0909:00 Skandiasalen Q1:01Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Chronic hepatitis – morbidity and mortality in patients and their children

Huvudhandledare: 

Professor Rolf Hultcrantz, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

Bihandledare: 

Professor Anders Ekbom, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Docent Soo Aleman, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

Med.Dr Ann-Sofi Duberg, Örebro universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Fakultetsopponent:

Docent Rune Wejstål, Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin

Betygsnämnd:

Professor Per Björkman, Lunds universitet, Enheten för infektionssjukdomar

Docent Karin Pettersson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC

Docent Magnus Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC